Obowiązkowa inwentaryzacja źródeł ciepła w gminie.

Wprowadzenie obowiązkowej pełnej inwentaryzacji źródeł ciepła w gminie – zakłada poselski projekt nowelizacji Prawa ochrony środowiska. Projekt zakłada też podniesienie do rangi prawa miejscowego Gminnych Planów Zaopatrzenia w Energię, które mają obligatoryjnie zawierać pełną inwentaryzację źródeł ciepła z terenu gminy i docelowy stan jakości powietrza z listą koniecznych inwestycji.