Ogólnopolski konkursu reporterski „MOJA POLSKA”

 • Celem konkursu „Moja Polska” jest przypomnienie  inicjatyw gospodarczych, które prowadziły do rozwoju lokalnych społeczności wiejskich. Chodzi o pokazanie, że Polska, stawiając aktualnie na program zrównoważonego rozwoju, ma się do czego odwołać;
 • Przedmiotem Konkursu są prace ukazujące życie gospodarcze gminy, miasta czy regionu sto lat temu i obecnie. Chodzi o zaprezentowanie przedsięwzięć gospodarczych, które powstały w czasie międzywojnia i funkcjonują do dzisiaj oraz pokazujących, jak zmieniła się gospodarka na przestrzeni tego okresu;
 • Prace konkursowe mogą przybrać dowolną formę np. filmu, prezentacji multimedialnej, fotogalerii opisanych zdjęć, nagrania audio, kopii dokumentów wraz z pisemnym komentarzem, publikowanego lub niepublikowanego tekstu dziennikarskiego, opisu, felietonu, dziennika, blogu;
 • Organizatorem Konkursu jest Polska Agencja Prasowa SA z siedzibą przy ul. Brackiej 6/8 w Warszawie (dalej: „Organizator”). Konkurs prowadzony jest we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim;
 • Uczestnikami Konkursu mogą być wszyscy zainteresowani przedwojenną historią gospodarczą Polski.
  Konkurs przebiega w dwóch kategoriach:
  – dziennikarze, samorządowcy i lokalni pasjonaci historii
  – uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
  Do Konkursu dopuszczane są prace indywidualne i grupowe.
  Szczegóły: http://kurier.pap.pl/moja-polska/regulamin-konkursu-moja-polska?fbclid=IwAR1wpseV4XJ2aGCO6VH6ZA2S1ANpIeeaS1-I11oLoMlSJA8tldNPgnBJ_aU