Konkurs grantowy IKEA

„Zabawa to poważna sprawa” – w tym roku w temacie zmian klimatu

4 listopada 2018 roku rozpocznie się druga edycja konkursu grantowego IKEA dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów, które na co dzień wspierają dzieci i młodzież zagrożone wykluczeniem społecznym. Konkurs jest częścią międzynarodowej kampanii IKEA „Zabawa to poważna sprawa”.
https://ikea.prowly.com/41289-program-grantowy-ikea-zabawa-to-powazna-sprawa-w-tym-roku-w-temacie-zmian-klimatu