mLegitymacja. Uczniowie będą mogli mieć legitymację szkolną w telefonie.

Co to takiego mLegitymacja? To dokładnie to samo, co „zwykła” legitymacja szkolna, ale w telefonie. Będzie jednak równoważna z tradycyjną. mLegitymacja szkolna będzie stanowiła mobilną wersję legitymacji szkolnej lub e-legitymacji szkolnej. Podobnie jak w przypadku pozostałych form legitymacji, mLegitymacja szkolna będzie poświadczała uprawnienie do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu kolejowego i autobusowego.

http://samorzad.pap.pl/depesze/redakcyjne.edukacja.aktualnosci/187136/mLegitymacja–Uczniowie-beda-mogli-miec-legitymacje-szkolna-w-telefonie