Mieszkanie Plus ma przyspieszyć. Czy przyspieszy sprawa szonowickiego pałacu?

Od kilku lat jako sołtys wsi Szonowice zabiegam i czynię starania by Rada Gminy Rudnik przejęła na mienie komunalne gminy budynek byłego pałacu ziemskiego w Szonowicach. Przez ostatnie cztery lata nie było woli rady by taki ruch wykonać, kilku radnych wprowadzonych do rady przez obecnego wójta skutecznie blokowało i utrudniało realizację pomysłów w tym zakresie. Może w tej kadencji się to uda? Liczymy tu na skuteczny lobbing, zdolności negocjacyjne i mediacyjne nowej radnej wybranej w sołectwie Szonowice. Moje oraz moich współpracowników pomysły na zagospodarowanie obiektu były i są następujące:

1. Przejąć obiekt wraz z otoczeniem i pozyskać środki programu rządowego na cele repatriacyjne. Wielokrotnie podkreślałam, że w tym zakresie były możliwości pozyskania znacznych środków na remont i adaptację mieszkań dla repatriantów i ich rodzin. Moglibyśmy w ten sposób zagospodarować niszczejący obiekt i wzmocnić nasze gminne zasoby społeczne. To rada decyduje kogo zaprasza stosując zaproszenia imienne. Wielokrotnie proponowałam byśmy zaprosili lekarza oraz osoby wykonujące zawody medyczne bo mamy w tym zakresie duży deficyt. Rodziny z dziećmi także byłyby wielce pożądane bowiem w naszym sołectwie mamy i przedszkole i szkołę.

2. Przejąć obiekt wraz z otoczeniem i pozyskać środki programu rządowego na cele programu rządowego MIESZKANIE+; Młodych mieszkańców, rodzin z dziećmi brakuje w naszej gminie. Na bazie byłego pałacu można by wyremontować co najmniej 5 – 6 mieszkań. Póki co praca w naszym regionie jest co rodzinom pozwoliłoby na dobre funkcjonowanie w nowym środowisku.  Obecne przepisy prawa idą w kierunku dużych ułatwień pozwalających na realizację programu. Państwowym firmom i instytucjom takim jak KOWR (a w jego zasobach jest pałac w Szonowicach), łatwiej i opłacalniej niż dotąd będzie przekazywać grunty i zasoby pod inwestycje realizowane w ramach programu Mieszkanie Plus. Taką zmianę przwiduje w najbliższym czasie proponowana przez resort inwestycji i rozwoju nowela ustawy o Krajowym Zasobie Mieszkaniowym. W całej Polsce blisko 80 samorządów realizuje program Mieszkanie Plus, a do 2019r ma ruszyć budowa około 50 osiedli.

3. Przejąć obiekt wraz z otoczeniem i pozyskać środki programów rządowych na cele wzmocnienia sektora świadczeń i usług dla seniorów. Od lat próbuję zachęcić i przekonać gminnych rajców do stworzenia Dziennego Domu Pobytu dla Seniorów. Sami wiemy, że wiele rodzin zmaga się obecnie z problemem opieki na niepełnosprawnymi i schorowanymi, będącymi w podeszłym wieku seniorami i nestorami naszych rodzin, a gmina z roku na rok ponosi coraz większe koszty własne na opiekę senioralną . Młodsze pokolenie pracuje zawodowo, wyjeżdża do pracy za granicą. Utworzony na bazie jednego ze skrzydeł szonowickiego pałacu Dom Dziennego Pobytu dla seniora dobrze spełniałby swoją funkcję, a chętnych do skorzystania z tego typu usług na pewno by nie zabrakło. Środki na remont i adaptację, a w późniejszym czasie na bieżące funkcjonowanie można by pozyskać z zewnątrz. Jest to bardziej zasadne niż budowa nowego przedszkola w Rudniku, które z powodzeniem i ekonomicznym uzasadnieniem można by przenieść do budynku szkoły w Rudniku tworząc tam Zespół Szkolno- Przedszkolny. Domy Dziennego Pobytu powstały w ostatnim czasie min. w Zakrzowie czy Owsiszczach. Do obiektu pałacu w Szonowicach przy powstającym Domu Dziennej Opieki możnaby przenieść punkt lekarski, w pomieszczeniu po byłych biurach utworzyć wiejską świetlicę, a na piętrze utworzyć cztery mieszkania komunalne i zasiedlić je rodzinami z dziećmi. Połączenie tych funkcji obniżyłoby koszty utrzymania, budynek po obecnym punkcie lekarskim można byłoby sprzedać, a środkami zasilić koszty remontów pomieszczeń pałacu. Otoczenie pałacu tj. kilkuhektarowy park ze starodrzewiem jest dużym atutem i atrakcją jako miejsce wypoczynku i alternatywa spędzania czasu wolnego dla seniorów korzystających z usług Dziennego Domu Pobytu.

4. Dzienny Dom Pobytu dla Seniora w jednym skrzydle, kilka mieszkań komunalnych na piętrze, a park i pomieszczenia na parterze w drugim głównym skrzydle przeznaczyć na budowę mini arboretum  z dużymi walorami przyrodniczymi. Na bazie tego kompleksu można by wytyczyć ścieżki dydaktyczne, trasy edukacyjne, organizować warsztaty przyrodnicze, fotograficzne, dni otwarte, imprezy cykliczne, stanowiska pokazowe, ścieżki zmysłów, ścieżki przyrodnicze, dni muzyki w parku itd…. Mając taką bazę, możliwość pozyskiwania funduszy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oraz różnego rodzaju programów o ekologicznych pomysłów może być bez liku. Na teren mini arboretum można by zapraszać: dzieci, młodzież, seniorów z całej okolicy. Usytuowanie kompleksu parkowo-pałacowego jest bardzo dogodne. Jesteśmy przy drodze krajowej DK45 w sąsiedztwie dużych miast.

5. Dom Pomocy Społecznej i Dom Dziennej Opieki jako gminne kompleksowe centrum usług dla seniorów to kolejna z naszych koncepcji. W poprzednich latach próbowaliśmy zachęcić władze kościelne do przejęcia kompleksu parkowo pałacowego i zainwestowania w DPS. Nie było jednak takiej woli bowiem KOWR, wówczas Agencja Nieruchomości żądała około 800 tys. od potencjalnego nabywcy. Gmina jest w dobrej sytuacji bowiem na swoje cele może otrzymać obiekt od KOWRu za symboliczną złotówkę.

Te pomysły i koncepcje w najbliższym czasie zostaną przedłożone nowej Radzie Gminy z nadzieją na szybką i przyjazną naszemu pałacykowi reakcję  z ich strony. Kilku radnym temat jest już znany, wielu z nich zapozna się z nim po raz pierwszy. Może się zdarzyć tak, że Rada Gminy i nowy wójt będą mieli lepszy pomysł na zagospodarowanie i ochronę przed dewastacją tego najcenniejszego historycznego obiektu w Szonowicach i okolicy. Na co bardzo liczymy.

Sołtys