maszt telefonii komórkowej

Mieszkańcy Szonowic nie chcą drugiego masztu telefonii komórkowej.
Boją się promieniowania i spadku wartości działek budowlanych w okolicy. Batalia o drugi maszt trwa nieprzerwanie od 2011 roku; Już na początku 2012r Starosta Raciborski zatwierdził projekt budowlany na budowę drugiego we wsi masztu, co wzbudziło ogromne obawy mieszkańców Szonowic. Od tego czasu trwają prawne przepychanki i procedury odwoławcze. Firma P4 Sp.zo.o w Warszawie upiera się przy budowie nowego, 50cio metrowego masztu z sześcioma antenami sektorowymi i pięcioma antenami radioliniowymi w środkowo wschodniej części działki nr 96 w Szonowicach, który sąsiadowałby z już istniejącym w odległości niespełna 50m drugim masztem stacji PLAY RAC5001 A. Mieszkańcy Szonowic obawiają się kumulacji pól elektromagnetycznych obu tych stacji. Inwestor wyliczył, iż faktycznie pola tych obu stacji nakładają się, a natężenia pola sumują. Jak podaje pola o wartościach wyższych niż dopuszczalne znajda się na wysokości 13,2m nad terenami przeznaczonymi pod zabudowę mieszkaniowa jednorodzinną gdzie z reguły wysokość zabudowy nie przekracza 12m. Z uwagi na możliwość kumulacji pól elektromagnetycznych inwestor, na etapie już trwającego postępowania odwoławczego, w dniu 25 maja 2016r dokonał istotnych zmian w projekcie; Mimo że praktycznie wszyscy mieszkańcy sołectwa Szonowice sprzeciwiają się budowie drugiego masztu, inwestor nie rezygnuje dokonując co rusz zmian w projektowanej budowli. Mieszkańcy Szonowic wierzą, że jeszcze da się coś zrobić! Pomysł ten nie podobał się im od samego początku. Zebraliśmy ponad sto podpisów gdzie napisano wyraźnie, że absolutnie nie zgadzamy się na montaż masztu, a sołtys Karina Lassak stała się niemalże specjalistą od procedur odwoławczych w tej sprawie – murem za mieszkańcami stoi także Radna wsi Teresa Neblik. Nie rozumiem, jak można tak lekceważyć zdanie tylu ludzi mówi sołtys wsi Karina Lassak. Oczywistym jest że nikt nie będzie chciał stawiać domu w pobliżu takiej ogromnej wieży – podkreśla. Jedną z niewielu osób, które uważają, że maszt jest potrzebny jest mieszkaniec Szonowic, na którego działce ma stanąć urządzenie. Sprzeciw z jego strony rozwiązałby problem całej wsi. W chwili obecnej mieszkańcy maja obawy co do już istniejącego masztu – stacji PLAY RAC5001A na którym w przeciągu kilku ostatnich lat dokonano znacznej rozbudowy. Z obserwacji mieszkańców wynika, że dołożono jedn podest na którym zainstalowano co najmniej kilka dużych anten sektorowych. Planuje się spotkanie mieszkańców w tej sprawie oraz wystąpienie do właściciela obiektu o przedłożenie dokumentacji technicznej po rozbudowie oraz pomiarów natężenia pola elektromagnetycznego z ostatniego okresu. Od odpowiedzi inwestora będzie zależało dalsze postępowanie mieszkańców. Protestujący mieszkańcy mają zastrzeżenia do wyliczeń przedstawianych obecnie bowiem kiedy we wsi pojawia się firma pomiarowa natężeń pół, przez kilka godzin nikt w okolicy nie ma zasięgu w swoim telefonie komórkowym. Niezależna ekspertyza, uwzględniająca rozbudowę istniejącego już masztu, pozwoli nam skutecznie zaskarżyć pozwolenie na budowę drugiego. Materiał foto – maszt Szonowice kilk lat temu;

To jest obecne foto masztu już istniejącego w Szonowicach; W kwietniu 2012r na maszcie były dwa podesty na których zainstalowane były trzy anteny sektorowe; Dziś widać, że dołożono jeden podest, na którym zamontowanych jest sześć anten wraz z bliżej nieznanymi mi urządzeniami, które prawdopodobnie służą do wzmocnienia sygnału. Podobne urządzenia dołożono na pierwszym z góry podeście. O jakichkolwiek zmianach technicznych obiektu urząd gminy oraz mieszkańcy nie są informowani.

http://www.dziennikzachodni.pl/wiadomosci/raciborz/a/ludzie-nie-chca-masztu-telefonii-komorkowej-boja-sie-o-zdrowie,10440920/

http://www.naszraciborz.pl/site/art/1-aktualnosci/0-/51469-mieszkancy-szonowic-nie-chca-drugiego-masztu-telefonii-komorkowej.html