fundusz sołecki

Fundusz sołecki na rok 2019 rozdysponowany na wrześniowym zebraniu 2018r
Zebranie sołectwa Szonowice odbyło się 22 września 2018r o godzinie 19.15
Do rozdysponowania mieliśmy  18.537,88zł
Decyzją zebrania wiejskiego dokonano następującego podziału:
10.000,00zł modernizacja ulicy Wiosennej ( I etap)
3.500,00zł doposażenie przedszkolnego placu zabaw,
3.037,88zł organizacja imprez w sołectwie ( min. dożynki),
2.000,00zł zakup sprzętu i usług do siłowni.

Rozliczenie funduszu sołeckiego – rok 2018
10.000,00zł kolejny etap modernizacji drogi transportu rolniczego „Ostra Górka” (zadanie zrealizowane), materiał zakupiono- zbrojone płyty betonowe usługę wykonał ZWiUK Rudnik;
5.000,00zł – modernizacja przedszkolnego placu zabaw, zadanie wykonane. Zakupiono urządzenia zabawowe dla dzieci. Roboty ziemne, rozplantowanie ziemi, zasianie trawy wykonano nieodpłatnie (rodzice i pracownicy przedszkola).
2.500,00zł zakupiono aparat fotograficzny na potrzeby promocji sołectwa, zadanie wykonane.
500,00zł – dopłata do wycieczki organizowanej wspólnie z DFK Szonowice, zadanie wykonane.
393,00zł – organizacja imprez w sołectwie, zadanie wykonane.
297,00zł – organizacja imprez w sołectwie,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fundusz sołecki na rok 2018 rozdysponowany na wrześniowym zebraniu 2017r

8.000,00zł pielęgnacja terenów zielonych (planowana modernizacja przedszkolnego placu zabaw)
644,92zł organizacja imprez lokalnych i integracyjnych w sołectwie (rezerwa na drobne wydatki)

 

 

 

 

Fundusz sołecki na rok 2018
Mamy do rozdysponowania, do końca września 2017r 18.644,92zł
Decyzję o przeznaczeniu środków funduszu podejmie najbliższe zebranie wiejskie, o terminie mieszkańcy zostaną powiadomieni w zwyczajowo przyjęty sposób.

Fundusz sołecki na rok 2017

  • Kwota ogółem 15.702,50
  • Wydatki zaplanowane: modernizacja boiska 6.000,00zł, imprezy integracyjne 2.500,00zł, zakup zabawek dla przedszkola 500,00zł, strona internetowa sołectwa 1.230,00zł, promocja 700,00zł, siłownia pod chmurką 5.000,00zł (plus 2.000,00zł) sponsor.

undusz sołecki na rok 2016

  • Kwota ogółem 14.703,34zł
  • Wydatki zrealizowane: remont drogi transportu rolniczego „Ostra Górka” 8.203,34zł, placyk ogniskowy 2.000,00zł, imprezy integracyjne 2.000,00zł, melioracje 2.000,00zł, zakup urządzeń zabawowych dla przedszkola 500,00zł.