fundusz sołecki

Fundusz sołecki na rok 2018

  • Mamy do rozdysponowania, do końca września 2017r 18.644,92zł
  • Decyzję o przeznaczeniu środków funduszu podejmie najbliższe zebranie wiejskie, o terminie mieszkańcy zostaną powiadomieni w zwyczajowo przyjęty sposób.

Fundusz sołecki na rok 2017

  • Kwota ogółem 15.702,50
  • Wydatki zaplanowane: modernizacja boiska 6.000,00zł, imprezy integracyjne 2.500,00zł, zakup zabawek dla przedszkola 500,00zł, strona internetowa sołectwa 1.230,00zł, promocja 700,00zł, siłownia pod chmurką 5.000,00zł (plus 2.000,00zł) sponsor.

undusz sołecki na rok 2016

  • Kwota ogółem 14.703,34zł
  • Wydatki zrealizowane: remont drogi transportu rolniczego „Ostra Górka” 8.203,34zł, placyk ogniskowy 2.000,00zł, imprezy integracyjne 2.000,00zł, melioracje 2.000,00zł, zakup urządzeń zabawowych dla przedszkola 500,00zł.