ważne dla obywatela

Skorzystaj z usług publicznych

Najczęściej poszukiwane usługi:

Dokumenty i dane osobowe

Prawo jazdy, dowód osobisty, paszport. Zmiana i dostęp do danych osobowych

Kierowcy i pojazdy

Prawo jazdy, rejestracja i wyrejestrowanie pojazdu

Wyjazd za granicę

EKUZ, paszport, paszport dla dziecka, zgłoszenie wyjazdu i powrotu

Śluby i rozwody

Ślub cywilny i wyznaniowy, akt małżeństwa, zmiana nazwiska

Dzieci

Narodziny, przedszkole, Karta Dużej Rodziny, ulgi i zasiłki

Edukacja

Szkoła, studia, zaświadczenia, dofinansowanie do podręczników

Zgon

Zasiłek pogrzebowy, akt zgonu, zgłoszenie zgonu

Zaświadczenia i odpisy

Zaświadczenie o niekaralności, księgi wieczyste, odpis aktu urodzenia i inne

Nieruchomości i środowisko

Budowa domu, Mieszkanie dla Młodych, wycinka drzew, prace geodezyjne i kartograficzne

Zasiłki i pomoc finansowa

Urlop rodzicielski, dofinansowanie, ulga, zasiłek ZUS

Ochrona zdrowia i ubezpieczenia społeczne

Emerytury, renty, świadczenia rehabilitacyjne oraz inne usługi ZUS i NFZ

Meldunek

Meldunek tymczasowy, meldunek stały, zameldowanie cudzoziemca

Praca i biznes

Działalność gospodarcza, podatki, prawa konsumenta, zasiłek

Podatki

Interpretacje podatkowe, ulga podatkowa, formularze i zaświadczenia

Służba wojskowa

Służba wojskowa, książeczka wojskowa, Wojsko Polskie