historia parafii

Stary modzurowski kościół pod wezwaniem Wszystkich Świętych datowany był na XIII wiek. W 1871r. kościół został odłączony terytorialnie od Koźla i stał się samodzielną parafią. W 1896r. Z uwagi na bardzo zły stan techniczny budynku rozpoczęła się budowa nowej świątyni. Księdzem budowniczym był ówczesny proboszcz ks. Hugo Sterba, który pracował na parafii do swojej śmierci tj. do 1906r. Nowy nowy kościół został wybudowany w ekspresowym tempie. Kamień węgielny położono 8 mają 1896r., a już 11 października 1897r. Na wieżę wciągnięto krzyż. W 1897r. nastąpiła również rozbiórka starego kościoła. Na miejscu starego kościółka, dziś stoi krzyż oraz figura św. Jana Nepomucena. Nowej świątyni nadano wezwanie Trójcy Świętej. Kościół wybudowano w stylu neogotyckim i służy wiernym po dziś dzień. Pierwszym proboszczem nowego kościoła był ks. Hugo Sterba. Pracował w trudnych czasach, zawsze służył pomocą. Na parafii pracował aż do swojej śmierci. Kolejnym proboszczem był ks. Augustyn Strzybny. Zginął na plebanii 31 października 1921r. Następnym proboszczem był ks. Fryderyk Hassa. Na parafii był 13 lat. W czasie II wojny światowej parafią zarządzał ks. Helmut Kwoll. Ks. Kwoll wspólnie z ministrantami i pomagającymi mu parafianami dokonał pochówku żołnierzy niemieckich poległych w trakcie działań wojskowych w okolicznych lasach i na polach. Losy parafialnego kościoła były różne. Podczas natarcia frontu w 1945r. W kościół trafił pocisk niszcząc wieżę. Kilka lat po wojnie odremontowano ją w nieco innym kształcie. Kolejny z proboszczy ks. Józef Krzeptowski przywrócił wieży konstrukcję zgodnie z pierwotnymi założeniami. Ks. Józef wykonał wiele prac, remontów i inwestycji. Od 2005r. proboszczem jest ks. Joachim Kroll.