Krzyż przydrożny Ks. Hugona Sterba

Na wjeździe do Szonowic od strony Raciborza stoi przepiękny krzyż przydrożny wykonany z piaskowca. Jego fundatorem był w roku 1904 Proboszcz Hugo Sterba. Krzyż został odremontowany staraniem mieszkańców w roku 2015. Wykonano wówczas odnowienie głównego cokołu, wymieniono wieńczący cokół krzyż drewniany oraz zadbano o otoczenie krzyża.