Plac pomnikowy

 

 

 

 

 

 

Potocznie mówiąc na „Denkmalu” bowiem niegdyś był tu pomnik, dziś urządziliśmy tutaj mini ogród botaniczny z kamieniem pamiątkowym. Pomnik stał na tym placyku do roku 1947, a poświęcony był bohaterom, mieszkańcom Szonowic, którzy brali udział w walkach I Wojny Światowej. W bocznej części pomnika usadowiona była tablica z nazwiskami poległych w wojnie mieszkańców naszego sołectwa. Centralnie od frontu na pomniku umieszczona była płaskorzeźba Jezusa Miłosiernego pochylającego się nad rannym żołnierzem. Pomnik zburzono w roku 1947.