historia

W roku 1990 z inicjatywy mieszkańców powstaje w Szonowicach Stowarzyszenie mniejszości niemieckiej DFK. Pierwszym Przewodniczącym koła zostaje Hajni Neblik. W Szonowicach wówczas organizowano kursy języka niemieckiego, w szkole zwiększono liczbę godzin nauki języka niemieckiego, wprowadzono naukę języka niemieckiego także do przedszkola.  Spotkania członków koła, kursy językowe odbywały się w Wiejskim Domu Kultury przy ul. Konopnickiej. Członkowie Stowarzyszenia posiadali legitymacje członkowskie, płacili składki członkowskie. Działalność koła trwała kilka lat. Na skutek konfliktów wewnętrznych Przewodniczący Hajni Neblik zrzekł się funkcji, nie było osoby chętnej by przewodniczyć kołu i zaniechano działalności statutowej. Struktury powiatowe stowarzyszenia zaproponowały połączenie kół Szonowice i Modzurów. Reaktywacja działalności stowarzyszenia nastąpiła dopiero z początkiem 2016r. Wybrano władze koła: Przewodnicząca Ewa Schink, Skarbnik Michaela Proba, Sekretarz Janusz Lassak.