historia

Kobieca organizacja skupiająca w swoich szeregach gospodynie z sołectwa Szonowice oraz innych miejscowości. Początki działalności to dawna Kochschule założona w Szonowicach przez miejscową dziedziczkę Olgę Wrochem. Po II Wojnie Światowej młode kobiety i gospodynie postanowiły założyć swoją organizację społeczną co wynikało z potrzeby samej wsi. Koło Gospodyń Wiejskich w Szonowicach jest najdłużej działającym kołem na terenie całej Gminy Rudnik. Struktury stowarzyszenia po II Wojnie Światowej powstały w roku 1961 z inicjatywy Marii Operskalskiej, która została jego pierwszą przewodniczącą. Reaktywacja działalności koła nastąpiła w roku 2006 kiedy to ponownie gospodynie z sołectw: Szonowice, Modzurów, Ponięcice, Strzybnik postanowiły zacząć działać. Na czele koła stoi Teresa Siwoń, koło zrzesza ponad trzydzieści aktywnych członkiń.