władze

  • Przewodnicząca KGW „Wioskowe Trio” – Teresa Siwoń z Modzurowa
  • Z-ca Przewodniczącej KGW – Teresa Neblik z Szonowic
  • Skarbnik KGW – Helena Kampik z Modzurowa
  • Sekretarz i Kronikarz – Barbara Kawik z Ponięcic