Przedszkole

Nazwa: Samorządowe Przedszkole w Rudniku Filia Szonowice
Dyrektor  Renata Rybka wychowawczynie: Ewa Schink i Joanna Nieżychowska
E-mail szkoły: sam.p.rudnik@gmail.com
Telefon: 32 410 53 23
Adres: ul. Konopnickiej 2
47-415 Szonowice
praca przedszkola
Przedszkole w Szonowicach jest samorządową placówką opiekuńczo –  wychowawczą. Mieści się w spokojnej części wsi przy szkole podstawowej i gimnazjum. Przedszkole jest czynne od września do czerwca, w godzinach od 7.00 do 16.00 w Szonowicach. Organem prowadzącym jest  UG Rudnik. Nadzór pedagogiczny  sprawuje Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Rybniku.  Wszelkie skargi i wnioski można zgłaszać u Dyrektora placówki lub zastępcy dyrektora w następujące dni: poniedziałek od 15 do 16, czwartek d 8 do 10.