Rodzinny piknik przedszkolny

Coroczne spotkanie przedszkolaków i ich rodzin.