sołectwo podstawowe informacje i położenie

Sołectwo Szonowice obejmuje jedną wieś, Szonowice właśnie. Wioska leży w południowo-zachodniej części Polski, terytorialnie przynależy do Gminy Rudnik, powiatu raciborskiego i Województwa Śląskiego. Dokładniej rzecz ujmując leżą w północno-zachodniej części powiatu raciborskiego, przy głównym trakcie komunikacyjnym łączącym Chałupki-Racibórz-Koźle-Opole tj. przy drodze krajowej DK45. Geograficznie Szonowice leżą na styku dwóch krain: Kotliny Raciborskiej i Płaskowyżu Głubczyckiego. Kraina to urocza, wzgórza i doliny rzeźbione przez napierające i wycofujące się lodowce. Najwyższe wzniesienia Szonowic to okolice Wygonu około 275m npm.