sołtys i władze sołectwa

Sołtys i władze sołectwa

Sołtys stoi na czele sołectwa i reprezentuje swoich mieszkańców. Ma prawo uczestniczenia w sesjach Rady Gminy.  Do jego obowiązków należy pobór podatków lokalnych oraz innych określonych prawem. Do najważniejszych zadań sołtysa należy zwoływanie zebrań sołeckich.  Do najważniejszych zebrań należy to, podczas którego decyduje się o wykorzystaniu funduszu sołeckiego.

Sołtysem Sołectwa Szonowice, drugą kadencję jest Karina Lassak

 

 

 

 

 

 

 


Członkami Rady Sołeckiej są:
Iwona Fulneczek Przewodnicząca Rady Sołeckiej
Marek Czekała, Klaudia Koszany, Jerzy Koszany,  Irena Karnz i Aleksandra Kremzer

Poprzednim sołtysem był Jan Chrubasik

Radną sołectwa Szonowice jest Teresa Neblik najlepsza radna na świecie!

Najważniejszym organem decyzyjnym we wsi jest zebranie wiejskie.